Automòbils, Diversos, Altres Els nostres serveis

AUTOS:

Intervenim en el peritatge d'AUTOS tant per a companyies asseguradores com per a empreses i particulars. Fem ús de l'última tecnologia tant en sistemes de valoració (AUDATEX, GtEstimate) com en la intervenció mitjançant “tele-peritatge”.

 • PERITATGE PRESENCIAL contacte i visita en menys de 24 hores
 • DRIVE IN peritatge Express en les nostres instal·lacions de forma immediata, sense esperes, sense haver de deixar el vehicle en el taller durant tot el dia
 • TELE-PERITATGE tecnologia actualitzada per a la realització d'inspecció del vehicle EN LÍNIA
 • JUDICIALS intervencions en processos per via civil i penal
 • MEDIACIÓ  ajuda en la resolució de conflictes de manera amistosa
 • TERCERIES actuació per a resoldre discrepàncies pericials
 • CONTRA PERICIALS  confecció d'informes per a rebatre i contestar a demandes
 • RECONSTRUCCIÓ D'ACCIDENTS
 • TAXACIÓ DE VEHICLES assessorament i realització d'informes tècnics dirigits a:
  • compra/venda de vehicles industrials o particulars
  • càlcul Venal/residual de vehicles
  • vendes amb danys ocults
  • qualitat de les reparacions
  • reparacions defectuoses
  • herències
  • repartició de béns en processos de separació i divorci

RISCS DIVERSOS:

Intervenim en el peritatge de DANYS DIVERSOS tant per a companyies asseguradores com per a empreses i particulars. Fem ús de l'última tecnologia tant en sistemes de valoració com en la intervenció mitjançant vídeo-peritatge (Ubiquos, Sightcall, XT)
Efectuem informes per a defensa en processos judicials, detecció de frau, control de temps, control de reparadors i gestió de recobraments. Intervenim en zones catastròfiques.

 • PERITATGE MASSA
 • GRANS SINISTRES
 • VALORACIÓ DE BÉNS MOBLES I IMMOBLES
 • VERIFICACIÓ DE RISCOS
 • INSPECCIÓ AÈRIA MITJANÇANT DRON pilot professional de drons, homologat per *AESA I *EASA, amb equip de qualificació propi.
 • VÍDEO-PERITATGE
 • INCENDI recerca de l'origen i causes, despeses d'extinció, de salvament, efectes secundaris (pèrdua lloguers, inhabitabilitat, restitució estètica)
 • CAIGUDA DE LLAMP
 • DANYS ELÈCTRICS
 • AIGUA recerca de l'origen, causes i circumstàncies de fuita, desbordaments, filtracions
 • FENÒMENS ATMOSFÈRICS pluja, vent, pedra, neu
 • XOC O IMPACTE DE VEHICLES TERRESTRES 
 • ROBATORI furt, espoliació substitució de panys, ús fraudulent de targetes de crèdit
 • TRENCAMENT DE VIDRES sanitaris, vitroceràmica i marbres
 • ALIMENTS REFRIGERATS
 • AVARIA DE MAQUINÀRIA
 • PÈRDUA DE VALOR ESTÈTIC
 • RESPONSABILITAT CIVIL
 • RECLAMACIÓ DE DANYS
 • VERIFICACIÓ DE RISCOS
 • PÈRDUA DE BENEFICIS
 • TERCERIES actuació per a resoldre discrepàncies pericials
 • JUDICIALS intervencions en processos per via civil i penal
 • MEDIACIÓ ajuda en la resolució de conflictes de manera amistosa
 • LUCRE CESSANT
 • FRAU
 • VALORACIÓ D'ACTIUS INDUSTRIALS

ENGINYERIA:

Enginyeria especialitzada en l'àmbit del peritatge

 • LLICÈNCIA D'ACTIVITATS
 • ESTUDIS BIO MECÀNICS
 • RECONSTRUCCIÓ D'ACCIDENTS
 • VALORACIÓ
 • DICTÀMENS DE PATOLOGIES EN LA CONSTRUCCIÓ
 • INFORME TÈCNIC DE QUALITAT DE LA CONSTRUCCIÓ
 • PROJECTE I DIRECCIÓ D'OBRA D'URBANITZACIÓ
 • PROJECTE I DIRECCIÓ D'OBRA ENGINYERIA CIVIL
 • PROJECTE I DIRECCIÓ D'OBRA D'EDIFICACIÓ: OBRA NOVA, REHABILITACIÓ I CANVI D'ÚS
 • PROJECTES I GESTIÓ DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC GENERAL I DERIVAT
 • VALORACIONS, TAXACIONS URBANÍSTIQUES I IMMOBILIÀRIES
 • INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS (*ITE)
 • CERTIFICATS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
 • CÈDULES D'HABITABILITAT DE PRIMERA I SEGONA OCUPACIÓ
 • GESTIÓ IMMOBILIÀRIA
 • ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I ENERGÈTICA: climatització, calefacció, aigua, sanejament, telecomunicacions, implantació d'energia renovable (solar tèrmica, fotovoltaica, eòlica, geotèrmia i biomassa) en l'edificació i la urbanització